Prázdná tisková kazeta určená k renovaci
= Váš příspěvek na ochranu životního prostředí!

Výkup tiskových kazet ONLINE!

 

Prázdná tisková kazeta je komodita, o níž jste možná neměli ani tušení! Z vykoupených tiskových kazet provádíme ekologickou a ekonomickou výrobu kazet renovovaných, čímž dosahujeme cenově výhodných řešení s pozitivním bonusem - přívětivým ekologickým dopadem.

Obchodní podmínky - výkup prázdných tiskových kazet

 1. Vykupovány jsou pouze panenské (virgin) kazety, není-li po vzájemné dohodě explicitně sjednáno něco jiného.
 2. Odběratel (CARCOLL) se zavazuje, že provede do 5 dnů od přijetí dodávky fyzickou kusovou vstupní kontrolu každé dodávky podle přiloženého a dodavatelem vyplněného Dodacího listu.
 3. Pokud Dodavatel nevyplní nebo nepřiloží dodací list a balík s dodávkou neoznačí číslem odpovídajícího Dodacího listu, není Odběratel vázán 5 denní lhůtou ke vstupní kontrole. Taková dodávka je pak převzata podle provozních pomínek, přičemž dodávky s řádnou evidencí mají přednost.
 4. Pokud Dodavatel zašle v dodávce produkty, které nejsou "virgin", nejsou zahrnuty v sortimentu tohoto obchodu nebo nejsou uvedeny v Dodacím listu, pak Odběratel je oprávněn účtovat Dodavateli náklady spojené s jejich odbornou likvidací.
 5. Odběratel se dále zavazuje, že do 7 dnů potvrdí Dodavateli rozsah vykoupeného zboží co do druhů, počtu a kvality. Při tom se opírá o Dodací list vyplněný Dodavatelem. Potvrzení provede zasláním Příjemky k rukám Dodavatele.
 6. Dodavatel vystaví daňový doklad se sjednanou splatností 15 dnů na účet Odběratele. Údaje o odběrateli jsou v sekci Kontakty.
  V případě právnických osob je úhrada provedena bankovním převodem, není-li stranami dohodnuto něco jiného.
  V případě fyzických osob je úhrada provedena složenkou na adresu, kterou Dodavatel uvedl ve výkupním Dodacím listu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dodavatel svým potvrzením dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů firmě Carcoll s.r.o., a to za účelem zpracování jeho dodávky, zařazení a vedení v systému dodavatelů, pro korespondenci a vzájemnou komunikaci týkající se obchodních sdělení a zpracování z hlediska účetních, daňových, smluvních a právních povinností.

Dodavatel dále souhlasí s poskytováním svých identifikačních údajů externím pracovníkům firmy Carcoll s.r.o. (účetní, daňový poradce, advokát, správce sítí apod) a zároveň dbá na aktuálnost svých osobních údajů a v případě změn tyto poskytne správci.

Údaje budou uchovány po dobu vzájemného smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů společnosti Carcoll s.r.o., odpovídající zákonné lhůtě platného zákona v dané době, tj. -řídí se platnými zákony ve změnách pozdějšího znění.

Carcoll s.r.o. tímto informuje dodavatele také o tom, že mají právo dotazovat se na uchování a zpracování jeho osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů a právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracování svých údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány a zpracovávány protiprávně. Dodavatel má rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

 


 

Obchodní podmínky - prodej renovovaných kazet

 1. Dodavatel má v sortimentu pouze kvalitní české renovované kazety neporušující patentová práva.
 2. Dodavatel se zavazuje objednávku vyřídit do 5 pracovních dnů od obdržení.
 3. Dodavatel poskytuje zákazníkovi tyto možnosti úhrady zboží:
  a) Dobírkou při převzetí zboží od přepravce
  b) Předem na číslo účtu vedeného u Sberbank 4211074606/6800
  c) Hotově při osobním převzetí na naší pobočce V Korytech 23, Praha 10.
 4. Dodavatel zveřejňuje na svých webových stránkách platné ceny, které jsou průběžně aktualizovány.
 5. Záruka na dodané zboží je 2 roky.
 
 

Přihlašovací formulář

Přihlašovací e-mail:
Heslo:
 

V případě, že jste zapoměli Vaše heslo, pokračujte zde

Zašlete nám zprávu!

 

Text zprávy: Vaše telefonní číslo (nepovinné): Váš kontaktní mail (povinné): Opište ověřovací kód z obrázku (povinné): obrázek s kontrolním kódem